Kreativ_Terapi varmare

Självskaparprogrammet | Terapi

Följ din innersta längtan,  du når längre än du anar!

Samtalsterapi

Du bestämmer
Vi utgår från dig och din situation i samtalsterapi, du bestämmer vad du vill eller inte vill jobba med. Vi tar det i din takt.

Må dåligt
Mår du dåligt? Ältar och har så mycket känslor att de nästan är utan på kroppen? Känner du dig vilsen, viljelös och orkeslös?  

Det är detta vi brukar börja med när du kommer till mig. Vi utforska ditt mående. Om du har mått bra hur var det? Hur kan du börja ta steg till att må gott igen och känna glädje.

Hantera vardagen
Har du jobbigt med vardagen? Får du inte ihop den som du vill? Känns det som alla andra kan, varför kan inte jag. Eller så kan du nästan för perfekt på bekostnad av din hälsa.

Samtalsterapi  handlar ofta om vardagen och hur man ska hantera den.

Utveckling
Psykosyntesen, som jag jobbar efter, vill att vi ska utvecklas efter vår innersta längtan. Vi ska nå vår fulla potentioal och må så gott som möjligt. Här tittar vi efter din idealbild, hur vill du må. Dit planerar vi att du ska komma. Vad hindrar dig? Dina roller, mönster eller din barndom?

Roller och mönster
Varje människa går in i roller och mönster till exempel att man lätt blir arg, att man är lite överdrivet duktig, orkeslös, osynlig eller kanske alltid glad och käck. 

Rollerna skapas i regel före tre års ålder. De följer sedan med varje individ under livet. De kan förändras en del men kanske inte tillräckligt. De kan ta över oss som autopiloter och vi står där förvånade över vårt eget beteende.

Det som fungerade som barn fungerar inte alltid när du är 30, 40 eller 60 år, jag överdriver så klart men det ligger en del sanning i det. Dessa roller och mönster jobbar vi med, så att de fungerar optimalt för dig så som du vill. 

Barndom
Varje utvecklingsfas i barndomen har sin betydelse.  Missar man ett utvecklingssteg eller att man inte får det man behöver från omgivningen i det utvecklingssteget bär man det ouppklarade med sig inombords. Det jobbar vi med så man kan släppa det och bli fri.

Viljan
Psykosyntesen fokuserar också på vilja. Där pratar vi om den goda viljan, den starka viljan och den smidiga viljan. Här jobbar vi med att hitta en vilja om det saknas  eller förändra t.ex. en stark vilja som drivit någon i utbrändhet. Vi jobbar med att hitta en vilja som du vill ha som passar dig i det liv du vill leva.

Samtalsterapi eller coaching
I coaching jobbar vi härifrån och framåt. I samtalsterapi tittar vi även bakåt på vad som hindrar dig att gå framåt idag.

Friskvård
Samtalsterapi är friskvård och vi jobbar inte med psykiska sjukdomar.

Bildtext. Parterapi är det bästa jag gjort för min relation. Vi har lärt oss kommunicera bättre, hantera våra egna mönster och kommit ännu närmare varandra! 
/Matilda

Livslång lycka
Vill du uppleva en livslång, lycklig och passionerad parrelation med din partner men det känns som ni aldrig kommer dit  – till er dröm.

Bort från gnällträsket eller demondansen
Har ni hamnat i ett läge där era argument inte når fram till varandra ni blir bara upprörda och reagerar på olika sätt. De vanliga reaktionerna är att man stänger av, blir mer inåtvänd kanske går i väg alternativt blir utåtagerande, arg och påstridig. Missförstånd och maktkamp finns i alla relationer och inte minst i en parrelation. Genom att lära sig en metod för kommunikation som bygger på närvaro och att lyssna får ni tillbaka respekten för er själva och partnern. 

Passion och närhet
Känner ni att er relation har stagnerat, passionen har försvunnit och ni kanske till och med känner er uppgivna, det här fungerar inte. Gräset kanske börjar kännas lite grönare på andra sidan. Då kan parterapi vara vägen tillbaka till kärlek, passion och lycka.

Verktyg
I Parterapi får Ni får insikt i hur Ni når framgång med Er relation med rätt verktyg och förståelse för varandra. Ni lär Er att göra det som fungerar och lämna metoder eller förhållningssätt som inte fungerat. Effekten blir att ni trivs tillsammans och får den relation som ni vill ha.  
 

Vanliga ämnen i Parterapi/Relationsterapi:

Vi hittar inte tillbaka till vår kärlek

 • Vi hittar inte tillbaka till vår kärlek
 • Vi är arga och bråkar
 • Vi har tappat bort passion, sex och eller närheten
 • Båda eller en av er upplever er (känslomässigt) övergiven av er partner
 • Båda eller en av er gräver ner sig i jobb, hobbies, sociala medier eller barnen och försvinner från relationen överdrivet mycket
 • Vi behöver stöd i att avsluta vår relation
 • Vi behöver hanter vår svartsjuka.
 • Hur nära eller jättenära ska vi vara.
 • Hur ber jag om det jag behöver när jag knappt själv vet vad jag behöver.


Ni har kanske gemensamma barn och behöver fortsätta att samarbeta kring dem och då kan det vara ännu viktigare att känna att ni har avslutat er parrelation på ett bra och fint sätt för er båda.

Hälssosamma realtioner
För att uppleva hälsa, välmående och glädje behöver vi vara uppmärksamma på positiva och negativa förändringar i våra relationer. För att uppleva balans och harmoni i förhållandet måste vi veta hur vi kan göra förändringar.

Metodik
Metoden bygger på Psykosyntesterapi med inspiration från bl.a. Imago och EFT. Metoden är pedagogisk och tar hänsyn till studier inom utvecklingspsykologi och neuropsykologisk vetenskap. 

Terapi eller coaching
I coaching jobbar vi härifrån och framåt. I samtalsterapi tittar vi även bakåt på vad som hindrar dig att gå framåt idag.

Skilsmässa enda utvägen
Är det så att allt gått för långt och ni bestämt er för att separera så kanske det behövs något eller några samtal för att kunna avsluta er relation så att ni fria kan gå vidare. Kanske också fria att gå in i nya relationer och inte göra om samma mönster som nu. Då kan jag vara en samtalspartner och ett bra stöd och jag har en fin avslutningsprocess.

Hantera vardagen
Coaching handlar i första hand om vardagen och hur man ska hantera den är det vanligaste problemet som vi arbetar med och löser.

Konkreta mål i fokus
Coaching innebär att arbeta med tydliga konkreta mål som kan formuleras i en handlingsplan.

Du får hjälp med att definiera var du befinner dig just nu och vilka dina mål är.

Ett mål i taget jobbar vi med och ser vi vilka hinder du upplever och så skapar vi en tydlig handlingsplan.

Samtalscoaching innebär att lära sig hålla målet i fokus även när omvärlden, eller inre stress och ångest, gör allt för att få dig ur kurs.

Frigöra din potential och kraft
Coaching har som syfte att frigöra din potential, kraft genom att få dig medveten om din existerande kunskap, dina värderingar, motivation och mål.

Coaching utvecklar människor och ”utrustar” dem så att de blir bättre på att utveckla sig själva. Coaching handlar om hur det är nu och hur du vill ha det.

Vanliga ämnen i coaching:

 • Din livssituation och de områden du vill förändra t.ex:
 • Studie-/arbetssituation
 • Byte av yrke eller arbetsplats
 • Vara lugn, fokuserad och stressa mindre
 • Nå dina mål
 • Ta reda på vad du vill just nu och i framtiden både på det privata, det yrkesmässiga planet eller inom idrott
 • Öka tydligheten mot dig själv och andra
 • Lära känna dina gränser och träna på att sätta sunda gränser
 • Förmågan att säga Nej och att säga Ja
 • Hitta modet och viljan att våga göra de förändringar som krävs

Terapi eller coaching
I coaching jobbar vi härifrån och framåt. I samtalsterapi tittar vi även bakåt på vad som hindrar dig att gå framåt idag.

Nära relationer
Nära relationer påverkar livet. Det kan vara relationer på jobbet eller hemma. Familj, kollegor, släktingar eller en nära vän. 

Dåliga relationer är tugnt
Nära relationer som fungerar gör livet rikt och meningsfullt. När de inte fungerar som när vi inte kan prata med varandra, kommer i bråk eller diskussioner tynger ner livet och glädjen och gör det omöjligt att sammarbeta eller umgås på ett bra sätt.

Återskapa relationen
Relationsterapi syftar till att på ett djupare plan förstå det som sker mellan dig och den/de personer du har en nära relation till. Det syftar också till att skapa eller återskapa samtal som kan leda till förståelse och en ömsesidig väg framåt för er och relationen ni delar
 

Vanliga ämnen i Relationsterapi:

 • Vi hittar inte tillbaka till vår relation
 • Vi är arga och bråkar
 • Båda eller en av er upplever er (känslomässigt) övergiven
 • Vi kan inte samarbeta
 • Vi missförstår varandra hela tiden
 • Förälder och vuxet barn behöver hitta tillbaka till varandra och en fin vuxenrelation

Hälssosamma realtioner
För att uppleva hälsa, välmående och glädje behöver vi vara uppmärksamma på positiva och negativa förändringar i våra relationer. För att uppleva balans och harmoni i förhållandet måste vi veta hur vi kan göra förändringar.

Metodik
Metoden bygger på Psykosyntesterapi med inspiration från bl.a. Imago. Metoden är pedagogisk och tar hänsyn till studier inom utvecklingspsykologi och neuropsykologisk vetenskap. Metoden fungerar även i alla nära relationer.

Företagarcoachning

Frigöra din potential och kraft
Coaching har som syfte att frigöra din potential, kraft genom att få dig medveten om din existerande kunskap, dina värderingar, motivation och mål så du får syn på hela dig och alla dina postiva förmågor.

Coaching utvecklar människor och ”utrustar” dem så att de blir bättre på att utveckla sig själva. Coaching handlar om hur det är nu och hur du vill ha det.

Konkreta mål i fokus
Företagarcoachning innebär att arbeta med att ta fram en vision och tydliga konkreta mål som kan formuleras i en handlingsplan, om du inte redan gjort det.

Din vision kommer mest troligt från din innersta längtan eller önskan, som du vill se förverkligad. 

Du får hjälp med att definiera var du befinner dig just nu och vilket som är ditt nästa steg.

Utifrån det ser vi vilka hinder du upplever och ser hur du ska ta dig fram.

Företagarcoachning innebär att lära sig hålla målet i fokus även när omvärlden, eller inre stress och ångest, gör allt för att få dig ur kurs.

Vanliga ämnen i företagarcoaching:

 • Din livssituation och din företagssituation.
 • Studie-/arbetssituation
 • Vara lugn, fokuserad och stressa mindre
 • Hur nå dina mål och må väl?
 • Ta reda på vad du vill just nu och i framtiden både på det privata, det yrkesmässiga planet
 • Öka tydligheten mot dig själv och andra
 • Lära känna dina gränser och träna på att sätta sunda gränser
 • Hitta modet och viljan att våga göra de förändringar som krävs

Referenser

"Vi har valt att anlitat Kreativ Terapi och terapeut Anne-Lie Fant för att stötta och hjälpa vår personal som hamnat i kriser eller varit nära utbrändhet.

Genom snabba åtgärder har vår personal kunnat fortsätta vara i arbete hela tiden eller komma tillbaka efter kortare sjukskrivning. Eftersom alla samtal/behandlingar sker online är det både bekvämt och tidseffektivt för våra anställda då det inte tillkommer någon restid. Vi rekommenderar verkligen fler företag att anlita Kreativ terapi för att hantera kriser kopplade till stressproblem."
 

Malin Silander, HR-chef, Upplands Motor (drygt 800 anställda) 

Som företagare är man ibland utsatt, ansträngd och lite ensam. Jag har använt Anne-Lie som coach och stöd i många frågor. Det viktigaste var kanske effektivisering av de administrativa rutinerna och mitt eget arbetssätt i det. Jag sparade väldigt många timmar i veckan.

Då jag var utbränd en gång behövde jag verkligen effektivisera mitt arbete när jag startade om med ett nytt företag. Utan alla tips, idéer och möjligheter som jag fick stöd i att genomföra hade det nog näst intill varit omöjligt att göra den företagsresan jag gjorde.
 

Hans Persson, Fd poolföretagare

Som VD har jag anlitat Anne-Lie Fant som bollplank. Hon är en god lyssnare och ett fint samtalsstöd och är verkligen genuint intresserad av människor på ett icke dömande sätt. 
 

Frida Unander, Lexa HR AB

Chefs- ledarcoachning

Är du chef och ledare, reflekterar du över skillnaden?
Känner du dig ibland ensam och lite vilsen i ditt uppdrag eller ditt ledarskap. Tycker du det är jobbigt med medarbetarsamtal?

Behöver du en push, uppmuntran eller stöd?
Då är kan jag finnas där för dig! 

Jag har själv arbetar som chef och ledare i den offentliga sektorn i drygt 10 år på lite olika nivåer. Och jag har coachat många företagare och chefer på olika nivåer. Jag har erfarenhet av det mesta inom ledarskap och jag är coach, samtalsterapeut och relationsterapeut.

Jag har många verktyg för dig som vill ha stöd i ditt chefs- och ledarskap. Sådant som du direkt kan applicera på ditt arbete.

Välkommen att prova proffesionellt stöd! 

Kris, stress eller utbrändhet

Är du eller någon i din personal nära utbrändhet, sönderstressad eller behöver lugna ner hela systemet? Är det kaos och kris? Ältande och känslor utan på kroppen eller rinner tysta tårarna utan hejd, något som du som chef inte alls känner dig utbildad för. Då finns terapeut Anne-Lie Fant som stöd. 

Boka tid direkt för ett första Krissamtal för den drabbade, sedan diskuterar vi hur vi går vidare. 

Vi möts online eller via telefon för att se hur vi på bästa sätt stöttar och snabbar på händelseförloppet ut ur kris och stress till ett fungerade arbetsliv och vardag.

Detta går vi igenom i ett  kris- och bedömningssamtalet.

 • Önskad Förändring
 • Mycket översiktlig och kort livskartläggning


Alla möten sker online i realtid så vi inte behöver lägga extra tid på att ta oss någonstans. 

Boka samtalsterapi för företag respektive privatpersoner och skriv gärna krissamtal i meddelande rutan.

Hittar du inga tider snabbt. SMSa eller ring +46762905088 så hittar vi en tid snabbt vanligen kan jag ordna det inom 24 timmar.

Stresshantering med personlig utveckling och Mindfullness

En anpassad, utbildning i stresshantering och självkännedom med Mindfullnes, där vi fokuserar på grundorsakerna till krisen, stress och utbrändheten eller nästan utbrändheten.

Stress kommer när vi har för mycket att göra eller för mycket omkring oss men i grunden oftast från olösta problem i nuet och eller från något gammalt vi bär med oss. 

Genom Mindfullness meditationer dagligen i 8 veckor har forskningen visat att hjärnans ”lugn och ro” områden ökat.

I programmet går vi sedan mer på djupet. 

 1. Önskad Förändring
 2. Livskartläggning
 3. Känslor & Behov
 4. Roller & Mönster
 5. Barndom
 6. Överlevnadsstratergier
 7. Jag och vilja
 8. Acceptans
 9. Gränssättning
 10. Förändringar och Transformation
 11. Framtid 
 12. Avslut


När självkänsla saknas och utbrändheten är nära eller ett faktum kan det ettåriga programmet där vi arbetar med 26 moduler och mindfullness övningar vara det bästa, som verkligen hjälper. 


Välkommen att boka plats till dig eller din personal! 

Individuellt programm

I det korta 12 v programmet väljs de mest aktuella 5-10 modulerna ut och gås igenom vid en timmes individuella möten varje vecka, anpassade övningar och mindfullnessövningar att göra mellan mötena ingår.

Detta ingår i programmet:

 • 1 timmes individuellt onlinemöten  varje vecka.
 • Anpassade mindfullnessövningar/avslappningsövningar på mötena och att göra hemma.
 • Hemuppgifter att göra mellan mötena.
 • Möljlighet till frågor via mejl, mellan mötena.
 • Möjlighet till korta "stöd"-möten inom 24 timmar vardagar vid behov.


Pris: 19.900 kr (exkl. moms för företag).

Löpande start!
 
Kursprogram grupp och enskilt:

I det korta 12 v programmet gås en modul igenom vid en timmes möten varje  varje vecka, anpassade övningar och mindfullnessövningar att göra mellan mötena ingår. Tid till reflektion ges också vid mötena. Gruppstorlek max 8 deltagare.

Detta ingår i programmet:

 • 12 Gemensama onlinemöte 1 timme i veckan.
 • 5 individuella onlinemöten under kursens gång.
 • Anpassade mindfullnessövningar/avslappningsövningar.
 • Hemuppgifter att göra mellan mötena.
 • Möljlighet till frågor via mejl, mellan mötena.


Pris: 14.900 kr (exkl. moms för företag).

Huvudsyftet med det korta programmet är stressreducering genom mindfullness och självkännedom.


Ställ dig på väntelista genom att mejla eller fyll i kontaktformuläret.Välkommen att boka plats till dig eller din personal!
 

"Vi har valt att anlitat Kreativ Terapi och terapeut Anne-Lie Fant för att stötta och hjälpa vår personal som hamnat i kriser eller varit nära utbrändhet.

Genom snabba åtgärder har vår personal kunnat fortsätta vara i arbete hela tiden eller komma tillbaka efter kortare sjukskrivning. Eftersom alla samtal/behandlingar sker online är det både bekvämt och tidseffektivt för våra anställda då det inte tillkommer någon restid. Vi rekommenderar verkligen fler företag att anlita Kreativ terapi för att hantera kriser kopplade till stressproblem."
 

Malin Silander, HR-chef, Upplands Motor (drygt 800 anställda)