Kreativ_Terapi varmare

Bedömning och samtal
All onlineterapi och coaching online inleds med 1-3 bedömningssamtal á 60 min för att göra en bedömning av problemen och avgöra vilken hjälp Du behöver. När jag rekommenderar dig att fortsätta i hos mig  föreslår jag en inriktning  som är lämplig. Du bestämmer då dig antingen för att fortsätta eller för att själv jobba vidare med hjälp av de vägledande bedömningssamtalen.

Ibland är man bara i behov av ett eller ett par samtal och då blir det inte frågan om bedömningssamtal utan du berättar då direkt om dina funderingar eller ställer din fråga till mig.

Du ansvarar själv för hur du använder vägledning och råd.

Terapi
Alla sessioner för en person varar i  60 min, vi bokar ny tid och avrundar de sista 5-10 min. Samtliga terapier bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

Alla sessioner för två personer varar i 90 min, vi bokar eventuellt ny tid och avrundar de sista 5-10 min. Alla samtal bygger på samtal ibland med övningar och hemövningar.
 

Bokningar och avbokningar
Bokning av terapi oavsett vilken sort samtal kan göras vi kontaktformuläret, mejl, telefonsamtal eller SMS.  

Avbokning av terapi oavsett vilken sort samtal.

För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning i normalfallet ske minst 24 timmar innan bokad tid på vardagar (vilket innebär att en avbokning på måndag ska avbokningen ha inkommit på fredagen). I annat fall debiteras tiden. 

Om jag är ansvarige för att sessionen inte kommit till stånd betalas avgiften tillbaka, eller du får en ny tid. 

Onlinemöte eller telefonmöten
Jag kan inte ta ansvar för tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. Jag åtar mig att använda en bra utrustning så förutsättningarna blir så bra som möjligt. Är det mycket problem försöker vi lösa det med att byta till t.ex. telefon. 

Betalningar
Alla samtal, kurser, reatret, föreläsningar och annat jag gör betalas i förväg. Dessa möjligheter finns,
Senast dagen innan; 

  • Kurser  och reatreat har en anmälningsavgift som inte är återbetalningsbar och en resterande kursavgift som betalas senast 6 v före kursstart.
  • Företagswich 123 298 08 86 
  • Bankgiro 662-7269 (ska finnas på Kreativ Terapis konto före mötets början).
Tyvärr har jag varit godtrogen och behandlat människor flera gånger och sedan inte fått betalt. Därav dessa regler.
I undantagsfall kan betalning ske på mötet eller mot faktura, om detta önskas behöver en överenskommelse göras i förväg.

Övrigt om betalningar

Om du köper flergångerskort och vill avbryta innan du använt upp dina gånger så sker ingen återbetalning. Däremot kan du överlåta dina kvarvarande sessioner till någon annan. Om du köpt flergångerskort för parterapi går dessa att omvandla till enskild terapi och överlåta till någon annan eller om ni vill gå i enskild terapi. 

Har ni bokat föreläsning av oss. Kvarstår betalningsansvar om avbokning sker närmare än 30 dagar före utsatt datum för föreläsningen.

Har ni bokat reatreat, resor, kurser eller annat genom oss kvarstår betalningsansvar om avbokning sker inom 30 dagar före avgångsdatum, kurstartsdatum eller motsvarande datum. Platser kan överlåtas om personen eller personerna passar för kursens, reatreatens, föreläsningens, worshopen eller resans ändamål. Sedvanlig ansökan görs och en administrativkostnad tillkommer om 500 kr per person.

Om du går någon av mina utbildningar online eller fysiskt. Kvarstår betalningsansvaret även om du vill avsluta. Ingen återbetalning sker. Platser går inte att överlåta om programmet, kursen eller liknande har pågått mer än 2 veckor. Om du vill avsluta på grund av sjukdom. Tar jag emot läkarintyg på att du inte kan genomföra dina åtagande och du kan efter prövning få en återbetalning motsvarande hälften av den outtnyttjade summan. Vill du däremot omvandla kursavgifter (på grund av sjukdom) till enskild terapi eller liknande så kan det vara möjligt i mån av plats. Likaså att överlåta omvandlad tid till terapi till någon annan som vi kan behandla.

Uppdaterad mars 2024