Kreativ_Terapi varmare

När du förstår dig själv får du;


Frihet - När du förstå dig själv då tystnar de elaka rösterna i huvudet som säger att du måste göra mer, bättre, att du inte kan att du är fel, fel, fel. 

Frihet - När du förstå dig själv då då kommer lugnet inombords både i huvudet och kroppen.

Frihet - När du förstå dig själv så hittar du empatin med dig själv och då blir du självsnäll.

Frihet - När du förstå dig själv då så kan du välja hur du vill vara och göra, istället för att övermannas av tankar och känslor.

"Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”
Robert Assagioli, grundare till Psykosyntesterapi

Terapimodellen psykosyntes

Samtalsmodellen vi använder är psykosyntes. Det är en form där man fokuserar på framtiden, utvecklingsmöjligheterna och hur man vill forma den.
 

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”
Robert Assagioli, grundare till Psykosyntesterapi


Hur vill du må, vart vill du nå, det är utgångspunkten och hur du tar dig dit är det som är fokus i rummet.  Vi tittar på hinder och möjligheter och hur du kan välja, om du vill.

För hundra år sedan lade den italitenske läkaren Roberto Assagioli grunden till Psykosyntesen. För att optimera balansen mellan tankar, kropp, fantasi, intuition, begär, drifter och viljan så skapade han en terapimodell baserad på tekniker från olika tider och olika psykologiska skolor. Allt för att få fram ett dynamiskt och verksamt sätt för människor att komma dit hen önskar.

Han menade att psykisk smärta såsom ångest, depression och andra störningar som han såg hos sina patienter inte alltid var något så kallat sjukt, utan ibland ett försök att finna meningen och innehåll i livet.

Dr. Assagioli ville att det skulle vara praktiskt. Samtalen ska inte bara få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör utan också verkligen hjälpa oss att leva som vi önskar. Samtalsterapi är ett sätt att öka självkännedom och skapa nya insikter om dig själv. Om du är nyfiken på dig själv, vill ta ansvar för ditt liv och komma i kontakt med din vilja så är psykosyntesterapi rätt för dig.

Ofta är vi i väst så mycket i tankarna vi tänker att vi känner. Eller så hamnar vi i en kris och då känner vi bara. I samtalen jobbar vi för att hitta din optimala balans där kropp, känslor och intellekt står i nära sammarbete och i samklang med varandra. Så att du kan må så bra som du kan. Det unika är att helheten är i fokus. Hela du.
Fokus på din potential och det som är friskt. Vi ser problem och svårigheter, ja allt, som du mött i livet som det som utvecklat dig till den du är. I din bakgrund finns också din utvecklings-potential.

I varje problem finns en möjlighet till personlig utveckling och genom att anta de utmaningar som livet erbjuder och få stöd och hjälp under resans gång, vilket gör att vi utvecklas som individer och kommer närmare de önskningar och mål vi har i livet.

Psykosyntesen består av vissa delar som gör terapiformen unik bl.a. fokus på din vilja. För att kunna leva ett gott liv som känns meningsfullt krävs det att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja. Psykosyntesen leder dig i riktning mot din egen vilja och erbjuder dig metoder att finna meningen och syftet med ditt liv.

Fokus på att förstå varför du beter dig som du gör och hur du kan förvandla dina nya insikter till praktiskt handlande. Psykosyntesen lär dig att förstå dig själv bättre, upptäcka och förstå dina behov och skapa en handlingsplan för livet.

Läs mer på Humanova.

Låter det intressant?

Boka ett GRATIS insikssamtal med Anne-Lie där ni kan lära känna varandra och gemensamt kan komma fram till en samtalsplan.
 

Roberto Assagioli
Roberto Assagioli