Kreativ_Terapi varmare

Vet du inte vad du vill eller behöver boka ett orienterande samtal - ett insiktssamtal.

Du kan också använda det här till att få individuell hjälp med att skapa konton i något av programmen som jag använder. Ställa frågor om något av programmen jag använder eller använda mig som bollplank i hur du ska komma vidare med dig och eller ditt företag. 

Vill du gå lite djupare eller ta reda på vad som hindrar dig i att komma vidare, då behöver du boka ett lite längre möte om en timme.

Varmt Välkommen! 
Anne-Lie

KORTA KURSER - webinar - bas nivå

Jag vill hjälpa er småföretagare därute och komma igång med att gå online. Jag har jobbat med datorer, digitalisering och distansteknik hela mitt liv sedan mitt första sommarjobb. Det har inte varit min huvudsakliga arbetsuppgift men funnits där som en röd tråd.

2013/14 tog jag med det digitala till mitt företag och började med onlinemöten med klienter som hade långt att resa till mig. Några gick på LTU och hade distansutbildningar med någon vecka i Luleå och andra var i sommarstugan i skärgården och ville möta mig före helgen. Så började min verksamhet gå online. 2017 tog jag hela min verksamhet online och bodde i Spanien några månader på vintern och det fungerade riktigt bra. Jag tar även emot i Luleå.

2018 startade jag min första terapeutiska onlineutbildning som går över ett år och det fungerar jättebra.

Idag har jag kunder från Ljungby, Malmö, Stockholm, Sorsele och till Kiruna.


Varmt välkommen!
Anne-Lie

 Jag delar med mig av den kunskap jag har, så du fortare ska kunna vara online med ditt företag. Anmäl dig på väntelistan, så fort vi är rätt antal deltagare skickar jag ut inbjudan till kursen och då kan du ta ställning till om du fortfarande vill gå kursen. 

OBS! Alla kurser är på en bas nivå de är 60 min om inte annat anges och kostar 250 kr. En del kurser är det väntelista på och jag kör så fort vi är minst 10 anmälda då har du möjlighet att välja att gå kursen eller inte.

Zoom - möten, webinar

 • Introduktion till hur man håller 1 till 1 möte, webinar, föreläsningar etc här.
 • Introduktion till att använda zoom för att filma sig själv. Tips om enkel hemma studio. 
Facebook
 • Workshop. Hur gör jag ett event/evenmang.  Hur kan jag gör marknadsföring via facebook. 
  • Förbered rubrik och text och vi skapar ett event med marknadsföring under mötet om du vill.

Marknadsföring
 • Workhop. Vad är det du säljer? Hur vet kunden vad det är du säljer? Hur kan du hitta din idealkund?
 • Vad är en säljtunnel? Hur är det tänkt att fungera? Hur kan jag bygga en? Vad behöver jag börja med att göra?

Canva - enkel bildhantering
 • Introduktion till hur man kan skapa bilder i Canva t.ex. facebook 

Theachable - kursportal
 • Introduktion i hur man kan lägga upp sina webinar, kurser etc i en kursportal

Camtasia - redigeringsprogram
 • Introduktion till Camtasia i hur du redigerar film, lägger på musik, lägger på text, text-plattor m.m.

Meet Edgar, Buffer, Planoly publiceringsprogram på sociala medier
 • Introduktion till programmet

Hemsida24
 • Skapa din egen hemsida enkelt med Hemsida24 eller så kan jag bygga den åt dig.

 

Så här arbetar vi

Generellt

 • Vår grundfilosofi är att hitta människan eller gruppen där den är
 • Hitta personens vilja och utvecklas därifrån.
 • Hitta bakomliggande orsaker till personens problem
 • Så att du kan förstå dig själv och släppa det som behöver släppas och gå vidare.
 • Robust enkel teori så du förstår dig själv utifrån forskning och hur vi fungerar rent psykologiskt.
 • Genom att fira framgångar skapar vi nya positiva mönster
 • Vid behov lagom utmaningar så prosten kommer framåt dit hen vill. /Vågar gå utanför sin komfortzon.
 • Verktyg att hantera hens arbete och hens vardag

Akut stress och kris

- Varför Kreativ Terapi?

 • Med över 5 års utbildning och över 20 års erfarenhet besitter jag stor kunskap och erfarenhet om stress och krisbearbetning.
 • Alla vi behandlat har sluppit sjukskrivning genom våra åtgärder.
 • Vi är snabbt på plats online och erbjuder debriefing, avlastande och stödjande samtal.
 • Åtgärder för lugn och ro kommer fort på plats, redan efter första samtalet har hela systemet hos den drabbade lugnats ner och det som pågår har börjat normaliserats.
 • Stress kommer när vi har för mycket att göra eller för mycket omkring oss och i grunden oftast från olösta problem i nuet och eller från något gammalt vi bär med oss. Därför  fokuserar vi också på grundorsakerna till problemen och kan arbeta igenom dem.

Så här arbetar vi med stress, kris och utbrändhet


Om en enskild medarbetare eller du själv hamnar i väldigt mycket stress eller kris använder vi följande upplägg:
 • 1 debriefing samtal online. 
 • 2-3 avlastande samtal online.
Tystnadsplikt gentemot klienten råder.

Status och behov rapporteras till HR ellerchef. Om så önskas kan vi vara med i ett tre-parts möte online eller per telefon. 
 

Hur går det till?

 
 • Första samtalet handlar om att dels lugna ner och börja normalisera det som händer.
 • Under andra och tredje samtalet fortsätter det och en "ytlig" livskartläggning görs.
 • Vi spårar var krisen/eller stresskulmen härör ifrån och om det finns djupare personliga orsaker som också påverkar stressen och som behöver arbetas igenom.
 • Under sista samtalet görs också en bedömning tillsammans med den drabbade om eventuella fortsatta åtgärder tillsammans med Kreativ Terapi eller andra möjliga vägar.

Stress-hanterings-sprogram

- med personlig utveckling och mindfullness

12 onlinemöten, helt individanpassat, utbildning, terapi och coaching i stresshantering och självkännedom med mindfullnes. Där vi fokuserar på grundorsakerna till krisen, stress och utbrändheten eller nästan utbrändheten.

Med den här utbildning har ingen  vi tagit emot behövt någon sjukskrivning. De kan fortsätta arbeta om möjlighet ges av arbetgivaren, att göra mindfullnes-övningar och en stunds vila eller promenad på arbetstid.

Efter den här utbildningen har deltagarna verktyg för att forsätta jobba och leva sina liv som före krisen, med verktyg som fungerar.

Vi går också igenom arbetssituationen, upplevelsen av arbetsbelastning, problem och möjligheter samt ger råd kring effektivisering som reducerar stress.
Det ingår, om bedömning görs att det inte blir för mycket: Övningar, meditationer/mindfullness och uppdrag att göra mellan möten ingår.

I programmet går vi sedan mer på djupet och väljer aktuella moduler från listan:

 1. Önskad
 2. Förändring
 3. Livskartläggning
 4. Känslor & Behov
 5. Roller & Mönster
 6. Barndom
 7. Överlevnadsstratergier
 8. Jag och vilja
 9. Acceptans
 10. Gränssättning
 11. Förändring och Transformation
 12. Framtid 
 13. Avslut

Möljlighet till frågor via mejl, mellan mötena och möjlighet till korta "stöd"-möten inom 24 timmar vardagar vid behov ingår.
Det går också bra att varva med chefscoaching eller någon annan av våra tjänster.

Pris 2020 19.900 :- ex. moms

Hur vi kan arbeta till-sammans med er?

 • Vi kan ta fram offerter för olika åtgärdspaket som vi kommer överens om.
 • Vi kan jobba långsiktigt för att t.ex. sänka sjuktalen framför allt med stressrelaterade sjukdomar och arbeta förebyggande med stress.
 • Ökad tolerans mellan medarbetare.Ett öppet arbetsklimat med högt till tak, vilket ökar trivsel och friskfaktorer.
 • Komma till rätta med för hög stressnivå och prestationskrav inom medarbetarna.
 • Komma till rätta med långvariga konflikter eller dålig psykosocial arbetsmiljö.
 • Hjälpa medarbetare som av någon orsak har stangnerat och behöver komma loss.
 • Jobba med kommunikation mellan medarbetare.
 • Stödja chefer i deras roll.
 • Ni kan abonnera på våra tjänster ett visst antal timmar per vecka minimum 3 timmar = en förmiddag eller eftermiddag.
 • Ni kan anlita oss mot betalning per timme för närvarande (2020) 1.380 kr ex. moms.

Malin Silander - HR Chef - Upplands Motor rekomenderar Kreativ Terapi.

"Vi har valt att anlitat Kreativ Terapi och terapeut Anne-Lie Fant för att stötta och hjälpa vår personal som hamnat i kriser eller varit nära utbrändhet. Genom snabba åtgärder har vår personal kunnat fortsätta vara i arbete hela tiden eller komma tillbaka efter kortare sjukskrivning."

Är du också intresserad av att anlita Kreativ Terapi för att stötta din personal i kris? 
 

Abonnemang - varför då?

Alltid en kollega som är helt opartisk och helt fokuserad på dig och ditt företag.


Små företag en timme i veckan eller en timme varannan vecka.

Du har alltid stöd för den oväntande krisen, uppföljningen, bollplanket

Abonnerar ni på våra tjänster så kan ni fylla vår tid med det ni önskar, se möjligheter under fliken företags-tjänster. Exempel på upplägg, kan variera från vecka till vecka. Inom möjliga ramar försöker vi tillgodose toppar och dalar och flytta någon timme hit eller dit.

För  (normalpris små företag 4.330 kr) 2.590 kr per månad har du alltid en kollega som kan vara opartisk och helt fokusera bara på dig och ditt företag varje vecka.**

För 1.490 kr per månad har du alltid en kollega som kan vara opartisk och helt fokuserad på dig och ditt företag varannan vecka.***


* Priset är baserat på 42 arbetsveckor för Kreativ Terapi
*** Priset är baserat på 21 möten, dvs. 42 arbtetsveckor för Kreativ Terapi

Företagarcoaching
Hitta din innersta mision och förverkliga den i ditt företagande som går hand i hand med ditt liv 

Så hjälper företagarcoachning om du vill och satsar:

Du hittar till din innersta längtans mision med ditt liv och ditt företagande och därifrån kan du

 • skapa och förverkliga ditt nya liv med ditt företag.
 • hitta dina vardags- och företagsvisioner och mål.
 • styra och genomföra ditt liv och ditt företag mot dina visoner och mål.
 • sätta fokus på rätt saker.